BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Hoàng Xuân Nam
Hotline
0982 023 808 - 0879 793 456

Màng PE, Màng Chít

Màng PE(các kích thước)
Màng PE(các kích thước)
Màng pe(màng chíp)
Màng pe(màng chíp)