BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Hoàng Xuân Nam
Hotline - 0982 023 808

Màng PE, Màng Chít

Màng PE(các kích thước)
Màng PE(các kích thước)
Màng pe(màng chíp)
Màng pe(màng chíp)